امروز دوشنبه 20 آبان 1398

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

بدون دکلره رنگ موی تیره را به پایه تکنیکن درآوردید

در این بخش که با عنوان بدون دکلره رنگ موی تیره‌ را به پایه روشن درآوردید در مجله پزشکی هانیما منتشر شده است به شما آموزش می دهیم که چطور بدون استفاده از دکلره رنگ موهایتان را روشن تر کنید. در میان میکاپگران اصطلاحی وجود دارد که می‌گویند « رنگ، رنگ را باز نمی‌کند » اما چنانچه میکاپگری توانایی و مهارت لازم را داشته باشد، می‌تواند بدون پودر دکلره و با استفاده از اکسیدان و رنگ موی شایسته، رنگ موی تیره‌ای را به پایه روشن درآورد.

بدون دکلره رنگ موی تیره‌ را به پایه روشن درآوردید

نکته مهم روشن در آوردن رنگ مویی با پایه تیره، آن هم بدون دکلره، دقت در انتخاب رنگ و اکسیدان است. در بازار امروز رنگ موی ایران، اکسیدان شماره ۱ یا ۶ درصد، شماره ۲ یا ۹ درصد و شماره ۳ یا ۱۲ درصد وجود دارد که با توجه به رنگ دلخواه باید از اکسیدان شایسته آن استفاده کرد.  

1 – چنانچه شخصی موهای نازک رنگ‌ نشده داشته باشد و بخواهد موی خود را ۳ درجه روشن کند با استفاده از اکسیدان شماره ۲ یا همان ۹ درصد و ترکیب آن با رنگ دلخواه می‌تواند مو را ۳ درجه روشن کند.

2 - هر چه مو ضخیم‌ تر و تیره‌ تر باشد، باید از اکسیدان درصد بالایی استفاده شود.

3 – اکسیدان شماره یک یا ۶ درصد برای موهایی که می‌خواهند تنها یک درجه روشن شود، پیشنهاد می‌شود و اکسیدان ۱۲ درصدی برای روشن کردن ۴ تا ۵ درجه مو کاربرد دارد. باید توجه داشت که رنگ و اکسیدان به تنهایی هیچ تاثیری روی مو ندارند و باید از ترکیب هر دو استفاده کرد. 4 - موهایی که سفیدی آنها بیش تر از ۵۰ درصد است، رنگ موهای شماره ۰۰پیشنهاد می‌شود. 5 - در برخی از برندهای معروف، رنگ موهایی با نام اسپیشیال بلوند وجود دارد که می‌توان با استفاده از اکسیدان شایسته و بدون پودر دکلره رنگ مو را تا پایه ۶ درجه روشن کرد. چنانچه مو از پیش های‌لایت شده باشد با استفاده رنگ‌های اسپیشیال می‌توان مو را به رنگ دلخواه درآورد. 6 - باید به این نکته توجه داشت که رنگ و اکسیدان مصرفی برای رنگ مو بهجنس، پایه اصلی رنگ مو بسبرچسبی دارد. دقت در انتخاب اکسیدان و رنگ موی شایسته می‌تواند ما را به رنگ دلخواه نزدیک کند.
اندروید lg مولفیکس