امروز سه شنبه 29 مرداد 1398

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

پوستهای مختلط از چه نوع مرطوب کننده هایی استفاده کنند

 

26c195007944b894aae7335fae091351_L

دربرخی از پوستها که نه چرب است و نه خشک که به آنها پوست مختلط میگویند در این مدل پوست جایی از ضورت که خشک است و قسمت میانی پوست حالت چربی دارد. دارای منافذ باز است و جاهای  خشک پوست  در مقابل آفتاب و  هوا و برخی صابونها حساس است و در جاهایی که پوست چرب است زمانی میکاپ میکنند  آن قسمت از پوست پوسته می گذارد و به صورت نمی خوابد ▪ پوست‌های مختلط
پوست باید با کرم یا محلول‌های تمیزکننده به‌طور کامل از آلودگی‌ها پاک شود و با پنبه‌ای آغشته به محلول‌های تونیک، باقیماندهٔ کرم‌های پاک‌کنده جدا گردد.
▪ کرم‌های پاک شونده که در برای پوست‌های مختلط
هر شب بعد از تمیز کردن صورت، باید از کرم‌های مرطوب‌کننده مخصوص پوست‌های چرب برای قسمت‌هائی که چرب هستند و از کرم‌های مخصوص پوست خشک برای قسمت‌های خشک پوست صورت استفاده کرد.
▪ ماسک صورت
کاربرد ماسک صورت به‌طور منظم سبب می‌گردد که پوست به‌طور عمقی از مواد زائد پاک گردد. جریان خون را افزودن می‌دهد و در نتیجه موجب می‌شود پوست به‌درستی تغذیه کند و شفافیت و حرارتی در آن به‌وجود آید. مصرف آن برای تمام پوست‌ها سودمند است. بهترین نوع ماسک، آنهائی هستند که از میوه‌ها و سبزی‌های تازه درست کردن می‌شوند.
▪ ماسک‌های شایسته برای پوست‌های مختلط
کسانی‌که از ماسک استفاده می‌کنند، توجه نمایند که باید دو نوع ماسک مخصوص پوست‌های خشک و پوست‌های چرب را مصرف نمایند.

اندروید lg مولفیکس