امروز دوشنبه 5 اسفند 1398

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

تعیین جنسیت فرزند پیش از بارداری و لانهگزینی

در این بخش از مجله پزشکی هانیما، شما را با یکی از روش های تعیین جنسیت ( پسر یا دختر ) بودن بچه ها پیش از بارداری و لانه گزینی آشنا می کنیم.

 

تعیین جنسیت فرزند پیش از بارداری و لانه‌گزینی

 

انتخاب جنسیت جنین همواره با نوعی اما و اگر روبه‌روست. در واقع این روش‌ها تعیین جنسیت جنین را برای اولیا تا حدودی میسر می‌کنند، اما با هیچ‌یک از این روش‌ها نمی‌توان فرمود موفقیت حتمی است.

در حال حاضر تنها روش آسوده خاطر و علمی تعیین جنسیت جنین در دنیا روشی است به نام PGD* که در واقع مخفف عبارت «تعیین جنسیت پیش از لانه‌گزینی» است.

ایران نیز همپای جوامع پیشرفته دنیا به این روش دست یافته است. هم‌اکنونPGD  بیش تر از 4 سال است که در ایران انجام می‌شود. اولین نوزاد تعیین جنسیت شده با روش PGD در ایران یک نوزاد پسر بود که در سال 1385 با سلامت کامل به دنیا آمد.

چگونگی تعیین جنسیت پیش از لانه‌گزینی:

در این روش با استفاده از دارو، تخمک گذاری زن را تحریک می کنند تا او چندین تخمک به وجود آورد. سپس تخمک‌ها را در محیط آزمایشبعضی مواقع با اسپرم‌های همسر ترکیب می‌کنند.

با این کار چندین جنین حاصل می‌شود که با وارسی کروموزمی و تشخیص جنسیت آنها توسط متخصص ژنتیک، تنها جنینی را که جنسیت آن دلخواه زوجین است، به رحم مادر منتقل می‌کنند.

این نوع باروری آزمایشبعضی مواقع در واقع نوعیIVF**  ( لقاح تخم در خارج از بدن) است که این بار نه برای درمان ناباروری، بلکه برای تعیین جنسیت جنین استفاده می‌شود.

در این روش در مرحله هشت‌سلولی جنین، نیاز است که یک سلول از جنین جدا شود و مورد وارسی قرار گیرد. اگرچه جداسازی یک سلول صدمهی به آن وارد نمی‌کند، اما در صورت ایجاد مسالهی برای آن سلول، به هیچ عنوان نمی‌توان سلول بقیه یی از او جدا کرد.

مسالهات روش تعیین جنسیت پیش از لانه‌گزینی:

با وجود تمام پیشرفت‌هایی که برای انتخاب جنسیت جنین صورت گرفته است، نمی‌توان از حساسیت‌ها و مسالهات احتمالی شکست روش PGD غافل شد.

انجام عملیات تشخیص جنسیت و وارسی کروموزمی جنین کاری است که ظرافت‌ها و حساسیت‌های خاص خود را دارد و در آن هیچ خطایی، قابل جبران نمی باشد.

مساله بقیه یی که گاه در این فرآیند پیش می‌آید آن است که در برخی موردهای، علی‌رغم تحریک تخمک‌گذاری، امکان دارد زن تنها یک تخمک تولید کند و در این صورت بعد از تشکیل جنین، راهی برای انتخاب جنسیت باقی نمی‌ماند.

از این گذشته از روش PGD نمی‌توان برای زوجین نابارور بهره گرفت، برای اینکه شانس باروری را کم می‌کند.

 

اندروید lg مولفیکس