امروز دوشنبه 5 اسفند 1398

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

موردهایی مهم در رابطه با انتخاب جنسیت پیش از حاملگی

Baby shoes

برای تعیین جنسیت نوزاد و انتخاب روز تخمک گذاری و چگونگی آمیزش یک سری توضیحات سودمند ارائه  داده ایم امیدواریم استفاده کنید.

شما می توانید با در نظر گرفتن یک هنگام شایسته برای آمیزش در تعیین جنسیت فرزند خود شریک باشید. البته در این روش، باید هنگام تخمک گذاری خیلی زیاد دقیق تعیین گردد.

در حوالی هنگام تخمک گذاری به علت این که ترشحات قلیایی بیشتری وجود دارد، اسپرم مولد پسر یا حاوی کروموزوم Y که سرعت بیشتر و عمر کمتری دارد، بیشتر و بهتر می تواند عبور کند و در روز هایی که از هنگام تخمک گذاری فاصله بیشتری دارد ترشحات اسیدیته بیشتر و سبب می شود این اسپرم ها کمتر بتوانند از این ترشحات عبور کنند. در صورت نزدیکی در 24 ساعت حوالی تخمک گذاری احتمال باروری پسر 90 درصد می باشد. بهتر است به مدت چهار تا پنج روز پیش از هنگام تخمک گذاری از آمیزش پرهیز نمایید. نزدیکی تنها در هنگام تخمک گذاری و پیش از آن باید انجام گیرد.

اگر نزدیکی دو تا سه روز پیش از تخمک گذاری انجام گیرد احتمال باروری دختر بالای 90 درصد است. چنانچه خواستار فرزند دختر می باشید باید از نزدیکی درست پیش از تخمک گذاری پرهیز نمایید. آمیزش دو روز بعد از تخمک گذاری به علت کیفیت ترشحات دهانه رحم احتمال باروری دختر را افزودن می دهد. اسپرم حاوی کروموزوم X و یا مولد دختر سرعت حرکت کند تری دارد، ولی هنگام بیشتری در لوله تناسلی زن فعال می ماند.

مزایا و معایب
این روش به علت اینکه نیاز به هیچ دارویی ندارد و هم چنین رایگان و یا با هزینه خیلی زیاد کم می باشد و نسبتا نیز امن است مورد استقبال قرار گرفته است . هرفردی با هر شرایطی می تواند از این روش استفاده نماید. شما باید با انتخاب یک روش شایسته از جمله کیت پیش بینی کننده تخمک گذاری و یا نمودار دمای پایه بدن، بهترین هنگام برای آمیزش را تعیین نمایید و شاید بتوان تنها عیب این روش را همین تعیین دقیق هنگام تخمک گذاری دانست که هیچ گونه تضمینی برای تشخیص درست و موفقیت در این راه وجود ندارد.

 

اهل ایران

اندروید lg مولفیکس