امروز دوشنبه 5 اسفند 1398

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

بـارداری چند تایی

index.jpg866 چه مقدار از بارداری چندقلویی می دانید و تا چه حد درمورد آن اطلاعات دارید چه عواملی در ایجاد این بارداری ها دخیلند؟

بارداری چند قلویی بارداری دو جنین یا بیشتر است. نام‌های چند قلویی به شرح زیر است:

• دوقلو ـ دو جنین
• سه‌قلو ـ سه جنین
• چهارقلو ـ چهار جنین
• 5 قلو ـ پنج جنین
• 6 قلو ـ شش جنین
• 7 قلو ـ هفت جنین

اگرچه چند قلویی تنها درصد کمی از همه تولدها را شامل می‌شود (کمتر از سه درصد) اما مقدار آن رو به افزودن است. بر طبق مرکز ملی آمار سلامت امریکا، دوقلویی از سال 1980 به مقدار 49 درصد در آمریکا افزودن یافته است و در حال حاضر 28.1 مورد از هر 1000 مورد تولد زنده را شامل می‌شود و این مقدار به معنی حدوداً یک بارداری دوقلویی از هر 36 تولد زنده است. مقدار تولد سه‌قلویی و چند قلویی در همین بازه هنگامی، 423 درصد افزودن یافته و به حدود یک مورد در هر 500 تولد زنده رسیده است.

چه عواملی موجب چند قلویی می‌شود؟
فاکتورهای خیلیی با بارداری چند قلویی مرتبط است. فاکتورهای طبیعی چند قلویی عبارت‌اند از:
• وراثت: سامابقی خانوادگی بارداری چند قلویی احتمال دوقلویی را افزودن می‌دهد.

• سن بالای بارداری: در زنان بالای سی سال احتمال چند قلویی بیشتر است. خیلی زیادی از زنان امروزه بارداری را خیلی به تأخیر می‌اندازند و ممکن است نتیجه آن دوقلویی باشد.

• زایمانهای خیلی: یک یا چند بارداری پیشی به‌خصوص چنانچه چند قلو بوده‌اند، احتمال چند قلویی را افزودن می‌دهد.

• نژاد: در زنان آمریکایی آفریقایی نسبت به نژادهای بقیه ی احتمال چندقلویی بیشتر است. اهل ناحیهان آمریکایی و آسیایی‌ها کمترین مقدار دوقلویی را دارند. در زنان هندواروپایى، به‌خصوص افرادی که بالای 35 سال دارند، بیشترین مقدار چند قلویی بیشتر از دوتا (سه‌قلو یا بیشتر) وجود دارد.

فاکتورهای بقیه یی که مقدار چندقلویی را در سالهای اخیر خیلی زیاد افزودن داده است شامل فناوریهای باروری است که عبارت‌اند از:

• داروها: داروهای تحریک کننده تخمک گذاری مانند کلومیفن سیترات و فولیکل که تحریک کننده هورمون (FSH) بوده و به تولید تخمکهای خیلی کمک می‌کنند، که اگر بارور شوند، ممکن است به چند قلویی منجر شود.

• روشهای بارداری: فناوری‎های کمک به بارداری مانند باروری آزمایشبعضی مواقع (IVF) و روشهای بقیه ی که به بارداری زوجین کمک می‌کند. این فناوریها اغلب با استفاده از داروهای تحریک کننده تخمک گذاری چندین تخمک تولید می‌کنند که سپس بارورشده و به رحم بازگردانده می‌شود تا رشد کند.

منبع:ویکی 5040

اندروید lg مولفیکس