امروز دوشنبه 5 اسفند 1398

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

کاسه سر قلبـی شکل این جنین

index.jpgبثصثفصثفصث

این جنین که به طرز باورنکردنی جمجمه سری به شکل قلب دارد در کمال ناباوری پزشکان متخصص سالم بوده و هیچ مسالهی ندارد و سالم است.

اسکن 3D جمجمه پسری در بدن مادر نشان می‌دهد سر او به شکل قلب بوده است پیش از آنکه به طور کامل شکل بگیرد.

در ۲۰ هفته بارداری زن و شوهری که می‌خواستند جنسیت نوزاد خود را بدانند در سونوگرافی با سری به شکل قلب متعلق به جنین خود مواجه شدند.

فرمودنی است، کارکنان بهداشتی به سرعت به آن‌ها اطمینان دادند که خطری متوجه سلامت نوزاد آن‌ها نمی باشد و او طبیعی است و جمجمه او بتدریج به فرم اصلی خود تبدیل خواهد شد.

وارسی‌ها نشان می‌دهند، در حال حاضر این نوزاد بدنیا آمده و از سلامت کافی برخوردار است و تصویر سونوگرافی در حال حاضر تبدیل به یک یادگاری ارزشمند برای این خانواده شده است.

اندروید lg مولفیکس