امروز سه شنبه 14 مرداد 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

پر کردن دندان خطری ندارد

اکثر مادر و پدران دلواپس جیوه موجود در مواد پرکردنی دندان میباشند. رزین های مورد استفاده در انواع پلاستیک از جمله بطری های آب و برخی مواد فلزی ممکن است اثرات مضری بر سلامت انسان داشته باشد اما تا به حال این اثرات دقیقا ثابت نشده اند.

یک دکتر اطفال در جواب این پرسش که آیا موادی که در پر کردن دندان استفاده میشود برای سلامتی ضررهایی دارد؟ میگوید: تا به حال مساله خاصی گفته نشده بنابر این تا هنگامیکه صنعت مواد دندانی جایگزین جدیدی معرفی کند ما ادامه استفاده از این مواد را پیشنهاد میکنیم.
خوشبختانه سایش و شستشو بعد از پر کردن 88 تا 98 درصد ترکیبات مضر مواد را از بین میبرد و اگر شما تا 30 دقیقه بعد از پر کردن دندان مواد غذایی مصرف نکنید مساله خاصی پیش نمی آید.

اندروید lg مولفیکس