امروز شنبه 29 شهريور 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

اکتشاف 1792 نوع گیاه دارویی در نپال

هانیما: گیاه شناسان نپالی 1792 نوع گیاه را که مصرف دارویی دارند در سال 1385 اکتشاف کردند.

نپالی ها نام 7 هزار نوع گیاه را که مصرف دارویی دارند را به ثبت رسانده اند و به تازگی موفق به اکتشاف 1792 نوع گیاه دارویی بقیه ی شدند.
ساشیمارانجان با را و پوران پراساد دو گیاه شناس پنالی اعلام کردند که 1557 نوع از این گیاهان به صورت خودرو رشد می کنند و 235 نوع آن ها باید اکتشاف شوند.
این نوع گیاه شناس بعد از این گیاهان نام آن ها را در کتاب گیاهان دارویی پنال به ثبت رساندند.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس