امروز شنبه 10 آبان 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

آسپرین از بروز آسم در بزرگسالی پیشگیری می نماید

دکاضطرابلام: محققان دریافتند مصرف منظم مقدار کمی آسپرین مانع از بروز آسم در سنین بزرگسالی می شود.

به روایت از خبرگزاری آلمان: نتیجه پژوهش بزرگ در آمریکا از سمت 22 هزار پزشک بر روی تاثیرات آسپرین نشان داد خطر بروز آسم به دنبال مصرف اید استیل سالیسیل تا 22 درصد کم کردن می یابد.
بنابراین گفته: محققان پافشاری کردند این بدان مفهوم نمی باشد که آسپرین عوارض و علایم نابهتری تنفسی آسم را کم کردن می دهد.
بر اساس این گفته: مصرف مرتب مقدار کمی آسپرین تنها خطر بروز آسم را تا حدودی کم کردن می دهد.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس