امروز جمعه 20 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

درمان سرطان مغز بـا دارو

دکاضطرابلام: آزمایش دارویی برای درمان تومورهای مغزی به وسیله قطع تغذیه خونی تومور نتایج امیدوار کننده ای داشته است.

به روایت از پایگاه خبری بی بی سی، AZD2171 دارویی است که دانشمندان در حال پژوهش بر روی آن هستند.
بنابراین گفته، پزشکان آمریکایی معتقدند هنوز مشخص نمی باشد که این دارو بتواند در سرطان های خیلی زیاد کشنده به زنده ماندن بیماران کمک کند.
این گفته حاکیست، دانشمندان این دارو را بر روی 16 بیمار که به تومور مغزی ” گلیوبلاستوما” دچار بودند، آزمایش کرده اند.
در نیمی از آنها بعد ازدرمان دارویی اندازه تومور سرطانی به نصف و حتی کمتر کم کردن یافت.
این گفته می افزاید،داروی  AZD2171 کوشش تومور را برای ایجاد رگ های خونی تغذیه کننده بیشتر و به دنبال آن رشد تومور را مختل می نماید.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس