امروز شنبه 21 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

پیوند تراشهها به مغز

شاید یکى از بزرگترین آرزوهاى جهان پزشکى این باشد که روزى بتوان معلولین را درمان کرد. پیوند تراشه‌هاى کامپیوترى به مغز، یکى از تازه‌ترین روش‌هاى جراحى در این زمینه است. امید آن مى‌رود تراشه‌هاى کامپیوترى بتوانند ارتباط قطع شده میان سیگنالهاى مغزى و اعضا بدن را دوباره برقرار کنند.
به گفته هانیما به روایت از DW-World ، اگر سالم هستید و مى‌توانید دست و پایتان را تکان دهید، بعضى وقتها یادتان مى‌رود که چقدر خوشبختید! جنیفر فریج دختر جوانى است که روى صندلى چرخدار مى‌نشیند. نه سال پیش، در سانحه‌اى هنگام اسکى پایش فلج شده است. بزرگترین آرزوى او این است که روزى دوباره بتواند راه برود. بعد از چندین عمل جراحى، جنیفر اکنون مى‌تواند روى پایش بایستد. با اینکه از جا برخاستنش کمى غیرعادى و ماشینى به نظر مى‌رسد اما مهم این است که مى‌تواند دوباره بایستد. ایستادنى که مدیون تعداد خیلیى قطعه مصنوعى است که داخل عضلات پایش کاشته شدند. با فشار دکمه‌اى که روى دسبرچسباه کنترل از راه دور است جنیفر مى‌تواند از جا برخیزد.

جنیفر: ” نوامبر سال ۱۹۹۹ تراشه‌ها به من پیوند زده شد. همینطور که مى‌بینید مى‌توانم بایستم و حرکت کنم و یا کارهاى بکنم که در حالت نشسته به هیچ وجه نمى‌توانستم انجام دهم و مهمتر از همه اینکه مى‌توانم به جایى که مى‌خواهم بروم‌، جاهایى که با صندلى چرخدار نمى‌توانستم بروم.“

با فشار دکمه روى دسبرچسباه کنترل از راه دور، قطعات مصنوعى که داخل پا کار گذاشته شده‌اند با فرستادن تکانه‌اى الکتریکى عضلات پا را تحریک مى‌کند و با این تحریک جنیفر مى‌تواند سر پا بایستد. دوباره سر پا ایستادن براى معلولى که پایش فلج است پیشرفت خیلی زیاد بزرگى است با وجود این متخصصانى مانند جان داناهو از دانشگاه بران در آمریکا معتقدند مى‌توان حتى از این هم فراتر رفت.

جان داناهو و همکارانش در حال طراحى قطعه‌اى هستند بدون دسبرچسباه کنترل از راه دور کار مى‌کند. این قطعه، تراشه خیلی زیاد کوچکى است که به مغز پیوند زده خواهد شد. محل پیوند بخشى از لایه خارجى مغز است که مسئول حرکت اندامهاست. تراشه سیگنال‌هاى حرکتى را از این بخش مغز دریافت مى‌کند و آنها را از طریق یک کابل به بیرون از جمجمه هدایت مى‌کند.

داناهو نحوه عمل تراشه اینطور توضیح مى‌دهد:” از این مدل تراشه‌ها تا به حال اینطور استفاده مى‌شد که بعد از پیوند تراشه به مغز معلول، فرد مثلأ مى‌توانست با قدرت تصمیم‌گیرى ماوس را روى صفحه مانیتور به حرکت درآورد. تراشه‌‌ها مدتى بعد مجهزتر شدند، با مدلهاى کنونى فرد مى‌تواند تصمیم بگیرد کلیک کند و کلیک مى‌کند!“

قطعه کوچکترى که داناهو و همکارانش طراحى کرده‌اند قابلیتهاى بیشترى دارد. جان داناهو:” به کمک این تراشه بقیه ی لازم نمی باشد که معلول دکمه‌اى را فشار دهد تا قطعه مصنوعى که داخل عضلاتش کار گذاشته شده است را تحریک شود. نه! فقط کافى است که تصمیم بگیرد بلند شود، تراشه داخل مغز، سیگنال را دریافت کرده و به کمک کامپیوتر به عضلات پا منتقل مى‌کند بعد هم فرد مى‌تواند از جا بلند شود.“

این تراشه کامپیوترى تا کنون به مغز چهار بیمار پیوند زده شده‌اند. این نوع جراحى هنوز در مرحله آزمایش است. هدف اول از کامل این تراشه‌ها کمک به افرادى است که تمام بدنشان فلج است. طراحان این قطعه امیدوارند این دسته از معلولین بتوانند دست کم  به تنهایى غذا بخورند. علاوه بر این نوع تراشه‌ها که مخصوص معلولین حرکتى است، متخصصان چشم‌پزشکى به تازگى تراشه‌اى طراحى کرده‌اند که تا حدى بینایى از دست رفته را بازمى‌گرداند.

پروفسور مارک همایون از دانشگاه کالیفرنیاى جنوبى در لس‌آنجلس که  مدیر پروژه طراحى این تراشه‌ است مى‌گوید:” این سیستم شامل یک بخش قابل حمل و بخشى است که پیوند زده مى‌شود. بخش قابل حمل دوربین کوچکى است که حوادث را ضبط مى‌کند و بعد آن را بصورت سیگنال به  کامپیوتر جیبى روى کمربند نصب شده منتقل مى‌کند. کامپیوتر سیگنالها را کمى تغییر مى‌دهد و بدون سیم به تراشه‌اى که در شبکیه مغز کار گذاشته شده مى‌فرستد. سیگنال‌ها شبکیه را تحریک مى‌کنند و اعصاب بینایى اطلاعات را به مغز مى‌رسانند.“

شرط اول موفقیت پیوند این تراشه در این است که اعصاب بینایى سالم باشند. این تراشه تا به حال به شش نفر که بینایشان را در اثر بیمارى از دست داده‌ بودند پیوند زده شده است. مارک همایون در مورد نتیجه مى‌گوید: ”واقعأ اعجاب آور است که بیمار تا چه حد مى‌تواند تشخیص دهد. در اصل ما انتظار داشتیم که بیمار تیره  و روشن را از هم تشخیص دهد. اما این افراد مى‌توانند چنگال را از چاقو تشخیص دهند. حتى وقتى چیزى در نزدیکى‌شان حرکت مى‌کند متوجه مى‌شوند. این خیلى غافلگیرمان کرد. معلوم است که مغز در موقعیتى است که مى‌تواند از سیگنالهایى که چیپ مى‌فرستد، اطلاعات را بیرون آورد.“

این تراشه در سال جارى میلادى بعد از کمى تغییر به پنجاه نابیناى داوطلب بقیه ی پیوند زده خواهد شد. در صورت موفقیت آمیز بودن پیوند‌ها، تراشه تا دو سال بقیه ی مجوز خواهد گرفت. پروفسور همایون که به نتیجه خیلی زیاد خوش‌بین است معتقد است این تراشه بینایى از دست رفته میلیونها نفر را با آنها بازخواهد گرداند.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس