امروز شنبه 29 شهريور 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

داروهای سرماخوردگی برای نوزادان پرخطر است

هانیما:  داروهای سرماخوردگی ممکن است برای کودکان زیر 2 سال کشنده باشد به همین علت کارشناسان پیشنهاد می کنند اولیا کاملاً به پیشنهاد های پزشکان توجه کنند .

به روایت از پایگاه خبری نیوکرالا:  داروهای سرماخوردگی می تواند ضربان قلب و فشار خون را افزودن دهد، که در بعضی از موردهای پرخطر است .
بنابراین گفته در سال 2005 سه نوزاد شش ماهه و کوچکتر بعد از دریافت داروهای سرفه وسرماخوردگی در امریکا جان خود را از دست دادند.
همچنین در سه کودک مقدار خیلیی داروی رفع احتقان دماغی در گردش خون مشاهده شده بود .
این گفته حاکی است : هزار و 519 کودک زیر 2 سال بقیه ی در سال های 5-2004 به علت عوارض جانبی داروهای سرماخوردگی به بخش اورژانس بیمارستان های امریکا منتقل شده بودند .
یادآور می شود: کارشناسان پیشنهاد می کنند اولیا در هنگام دادن دارو به کودکشان به دوز پیشنهاد شده بر روی بسته بندی توجه کنند.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس