امروز سه شنبه 29 مرداد 1398

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

مقاله جامع کامل داروی xeloda

در این بخش از مجله پزشکی هانیما، شما را با داروی xeloda، شکل دارویی، خاصیت و اثرات، مزیت دارو نسبت به 5FU، فارماکوکنتیک، فارماکوکنتیک دارو در شرایط خاص، موردهای مصرف، دوز پیشنهاد شده، عوارض جانبی، تداخلات و عوارض مصرف بیش تر از حد آشنا می کنیم.

مقاله جامع و کامل داروی xeloda

شکل دارویی:
قرص های ویدئو کوتد 150و 500 میلی گرم

خاصیت و اثرات:
دارو در 3 مرحله آنزیمی به فرم فعال 5 فلوئورو اوراسیل تبدیل میشود..که موجب مهار سنتز DNA  میشود و موجب ایجاد RNA ناقص میشود که مستقیما روی بیوسنتز پروتئین نقش دارد تشکیل 5 فلورو اوراسیل از دارو در سلول های تومور به واسطه فاکتور آنژیوژنیک وابسته به تومور کاتالیز میشود در سرطان های انسانی اثر سینرژیسم دارو با دوستاکسول مشاهده شده است غلظت های بالا تر دارو در بافت های تومور نسبت به بافت سالم مشاهده شده است.

مزیت دارو نسبت به 5FU:
به علت فعال شدن دارو در سلول های تومور در معرض قرار گرفتن بافت سالم به حداقل میرسد و ایمنی دارو بیشتر میشود.

فارماکوکنتیک:
جذب خوراکی دارو کامل تجویز با غذا سرعت جذب را کم میکند اما اثری روی مقدار کل جذب دارو ندارد.
اتصال به پروتئین دارو خیلی است دارو در کبد به ترکیبات غیر فعال تبدیل میشود متابولیت ها عمدتا در ادرار ترشح میشوند نیمه عمر دارو 4-3 ساعت است.

فارماکوکنتیک دارو در شرایط خاص:

نقص کبدی مربوط به متاستاز کبد اثری بر فعال سازی دارو ندارد.
نقص کلیوی اثری بر بیماران سرطانی ندارد و کلیرانس کراتینین تغییر نمیکند.
در بیماران مسن نیز فارماکوکنتیک دارو و متابولیت هایش تغییر نمیکند.

موردهای مصرف:
درمان خط اول کارسینوم کولورکتال
سرطان پیشرفته پستان که با درمان تاکسول وآنتراسایکلین ها بهبود پیدا نکرده اند.
دارو همراه تاکسول جهت درمان بیماران با سرطان پستان متاستاز یافته یا پیشرفته.

دوز پیشنهاد شده:
مونوتراپی:2500mg  بازائ هر متر مربع در 2 دوز منقسم در روز صبح و عصر 30 دقیقه بعد از غذا با یک لیوان آب
درمان:14 روز و 7 روز استبهتر
ترکیب با دوستاکسل:2500mg/ بازاء هر متر مربع در 2 دوز منقسم 2 هفته مصرف و یک هفته استبهتر و 75 میلیگرم بر متر مربع دوستاکسل هر 3 هفته انفوزیون یک ساعتی این سیکل 3 هفته ای تا بهبود یا توقف درمان ادامه مییابد.

تنظیم دوز دارو در طی درمان:
عوارض جانبی دارو توسط درمان علامتی برطرف میشود معمولا نیازی به توقف درمان یا تعدیل دوز نمی باشد.
در بیماران دچار به هپاتیت نیاز به تنظیم دوز نمی باشد مگر اینکه بیلیروبین بیشتر از 3 و ترانس آمینازها بیشتر از 2.5 شود.
در بیماران با نقص کلیوی در صورت کلیرانس کراتینین بین 80-51 نیازی به تنظیم دوز نمی باشد. و کلیرانس بین 50-30 دوز دارو باید 75 درصد کم کردن یابد.
در کودکان مطالعات کافی نمی باشد.
در افراد بالای 65 سال عوارض بیشتر است.

عوارض جانبی:
اسهال استفراغ
اسهال:بیماران با اسهال شدید باید به دقت از لحاظ مایع درمانی و جایگزینی الکترولیت وارسی شوند.

اسهال درجه 2 یا 6-4 باراجابت مزاج در روز یا اسهال شامل مواد مغذی اسهال درجه 3 یا 9-7 باراجابت مزاج در روز یا سوء تغذیه اسهال درجه 4 یا بیش تر از 10 بار اجابت مزاج در روز  یااسهال خونی

اگر اسهال در درجه 2 باشد باید دارو درملنی متوقف شود و یا دوز دارو کم شود.
سندرم دست و پا:تورم دردناک یا قرمزی در دست یا پا و حتی زخم که سبب شود فعالیت های روزانه مختل شود.
عوارض قلبی:آریتمی قلبی و آنزین صدری
نوتروپنی و نوروتوکسیسیتی همراه تب
کمبود آنزیم دی هیدرو پیریدین دهیدروژناز
بیشتر عوارض جانبی قابل برگشت هستند و نیازی به توقف درمان نمی باشد و ممکن است ظرف چند روز برطرف شوند.

تداخلات:
وارفارین
لکوورین: ماکزیمم دوز قابل تحمل به تنهایی 3000 میلیگرم بازاء هر متر مربع است اما در مصرف با لکوورین 2000 است.
سوریوودین و آنالوگهای آن به علت مهار دی هیدرو پیریدین موجب سمیت کشنده آن میشود.

عوارض مصرف بیش تر از حد:
تهوع اسهال تحریک خونریزی دپرسیون مغز استخوان دارو باید با الکترولیت تراپی دیورتیک و دیالیز برطرف شود.

اندروید lg مولفیکس