امروز شنبه 21 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

دلواپسی در رابطه مواد افزودنی به داروهای کودکان

داروهای کودکان اغلب حاوی افزودنی هایی هستند که معمولا مصرف آنها در مواد غذایی و مصرفی های کودکان زیر سه سال منع شده است.
به گفته هانیما، در یک وارسی انجام شده بر روی 41 داروی مخصوص کودکان زیر سه سال رنگ های آزو در پنج مورد و شیرین کننده های مصنوعی و نگهدارنده ها در خیلی زیادی از دست آوردات یافت شدند.
این درحالی است که استفاده از شیرین کننده ها ، رنگ ها و خیلی زیادی از نگهدارنده ها در غذا ها و مصرفی های مخصوص کودکان منع شده است.
تنها استفاده از افزودنی هایی که کاملا ضروری هستند و مشخص شده که سلامت کودکان را به خطر نمی اندازند مجاز است.
بنا بر مطالعه انجام شده چهار رنگ گروه آزو ، هشت نگهدارنده از ترکیبات بنزوات و دو ترکیب سولفیدی و شش ماده شیرین کننده در داروهای مورد وارسی وجود داشت. نگهدارنده ها در همه دست آوردات بجز 10 مورد و شیرین کننده ها نیز به غیر از چهار مورد در سایر دست آوردات دارویی یافت شدند.

اثرات جانبی

محققان اخطار می دهند که برخی داروها حاوی افزودنی هایی هستند که اثرات جانبی مضری را در پی دارند. از این اثرات جانبی می توان به التهاب پوست و چشم ، نابهتری معده و اسهال اشاره کرد.
البته بعضی از کودکان برای مصرف این داروها مساله خاصی ندارند اما برخی به واکنش های آلرژیک ناشی از افزودنی ها دچار می شوند بنابراین محققان به تولید کنندگان دارو پیشنهاد می کنند هر گونه ترکیب افزودنی غیر ضروری را از داروها ی کودکان حذف کنند و حتی در مورد نگهدارنده ها ضرورت مصرف آنها را نیز مورد سوال قرار داده اند البته استفاده از شیرین کننده ها ، مواد رنگی و نگهدارنده ها در داروها با مواد غذایی متفاوت است و برخی داروها به علت مختلف از جمله طعم بد نیازمند این ترکیبات هستند و چنانچه تشخیص داده شود دارویی حاوی افزودنی غیر ضروری است حذف آن نیازمند فرمولاسیون مجدد است.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس