امروز شنبه 29 شهريور 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

مصرف داروهای تقلبی به قلب صدمه می رساند

هانیما: طبق فرموده پزشکان مصرف داروهای تقلبی نسختین صدمهی را که به بدن افراد می رساند سبب صدمه زدن به قلب می شود و چین و هند تولید کنندگان اصلی داروهای تقلبی در جهان هستند.

به روایت از پایگاه خبری بی بی سی؛ از هر 10 بسته دارو در سطح جهان یک بسته داروی تقلبی بوده و تجارت داروهای تقلبی در سطح جهان رو به گسترش است.
بنابراین گفته، وارسی های انجام شده در این زمینه نشان دهنده این مطلب است که چین و هند نقش مهمی را در تولید و پخش داروهای تقلبی در سطح جهان ایفا می کنند.
همچنین به فرموده پزشکان اروپایی مصرف داروهای تقلبی سبب وارد شدن صدمه به قلب افراد می شود و قلب انسان عضوی حساس است که بعد از مصرف داروهای تقلبی صدمه می بیند.
یادآور می شود: دکتر ناوارو داروشناس مطرح انگلیسی افزودن تولید دارو درسال های اخیر به علت افزودن تشخیص گونه های مختلف بیماری ها را از عوامل گسترش پخش داروهای تقلبی می داند.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس