امروز جمعه 20 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

آغاز به کار روبات داروفتکنیک در انگلیس

در سال 1385 روباتی که فرموده می شود بیش تر از 1200 ساعت صرفه جویی هنگامی برای کارکنان داروخانه ها به همراه دارد، در داروخانه بیمارستان “ماسگرو پارک” انگلیس به کار گرفته شد.
به گفته هانیما، این روبات با استفاده از بارکدهایی داروهای مورد نیاز بیماران را تشخیص داده و در اختیار آنها قرار می دهد. اگرچه مقدار خطای این روبات یک از هر 10 هزار مورد است، اما تجویزاتش از سمت فرد بقیه یی کنترل می شود.

هنگام صرفه جویی در این حالت به معنی آن است که داروساز فرصت بیشتری را برای کنترل داروهای داروخانه ها به دست می  آورد.

آزمایش این سیستم ظرف چند ماه گذشته 30 هزار پوند صرفه جویی مالی را برای بیمارستان “ماسگرو پارک” در برداشته است.

بنا بر گفته بی بی سی، این روبات به داروساز امکان می دهد تا هنگام بیشتری را برای رسیدگی به وضعیت بیماران بخش ها اختصاص دهد.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس