امروز جمعه 20 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

از بین بردن سلول های سرطان پروستات با دارو

پژوهش جدید نشان می دهد، رشد سلول های سرطانی در دچاریان به سرطان پروستات را می توان با دارویی که مانع از رسیدن خون به آنها می شود مهار کرد.
به گفته دکاضطرابلام به روایت از پایگاه خبری بی بی سی، آزمایش هایی که بر روی موش های آزمایشبعضی مواقع انجام شده  نشان می دهد، استفاده از داروی گلبول که برای درمان بیماری لوسمیا تجویز می شود به جلوگیری از گسترش سرطان پروستات به استخوان های بیمار کمک کرده است.
متخصصان سرطان پروستات نتیجه این پژوهش جدید را امیدوار کننده توصیف کرده اند، اما فرموده اند که برای درمان کامل بیماران به مطالعه بیشتر نیاز است.
سرطان پروستات رایج ترین نوع سرطان در میان مردان در خیلی زیادی از کشورهای جهان است و در بریتانیا هر سال 32 هزار نفر به این بیماری دچار می شوند و حدود 10 هزار نفر از این بیماری می میرند .
در پژوهشی که در آمریکا انجام گرفته چند داروی مقاوم در برابر سرطان پروستات به موش های آزمایشبعضی مواقع تزریق شد، در حالی که به یک دسته از موش ها دارویی داده نشد، به دسته ای بقیه ی مخلوطی از داروهایGlivec, Paclitaxel دو داروی مورد مصرف در شیمی درمانی، تزریق شد.
گسترش سرطان به استخوان چهار موش از 18 موشی که دارو دریافت کرده بودند، مشاهده شد.
اما رشد تومورهای سرطانی در همه 19 موشی که اصلا دارو دریافت نکره بودند، دیده شد.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس