امروز جمعه 20 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

اکتشاف دارویی برای درمان گسترش سرطان به سلولهای استخوانی

پژوهشگران دریافتند مواد موسوم به بیس فسفوناتها می تواند از متاستاز سرطان در سلولهای استخوانی جلوگیری کند.
به گفته هانیما به روایت از شبکه خبر، پژوهشگران فرانسمت می گویند این  مواد در حال حاضر برای کم کردن خطر شکسبرچسبی استخوان در افراد دچار به سرطان سینه استفاده می شود.

مواد بیس فسفوناتها پیشرفت سلولهای سرطانی را در بافتهای استخوانی محدود می نماید.

بیس فسفوناتها عوامل دارویی هستند که فعالیت سلولهای سرطانی را در استخوانها کم کردن داده و حتی تاثیر مستقیم بر روی این سلولها دارد.

محققان با تزریق زلداخلات (zolédronate) به حیوانات متوجه شدند رشد سلولهای سرطانی در استخوان این حیوانات 88 درصد کم کردن یافته است.

بدین ترتیب از این پس می توان در درمان سرطانها از بیس فسفوناتها استفاده کرد.

در برخی از موردهای سرطان سینه، سلولهای سرطانی با رشد و گسترش در بدن به بقیه ی نواحی همچون استخوانها صدمه می زنند.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس