امروز جمعه 20 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

تاثیر داروهای ضد آریتمی بـر روی سلول ضربـان ساز قلب مدلسازی شد

در سال 1385 تاثیر داروهای ضد آریتمی بر روی سلول ضربان ساز قلب در راستای کامل مدل الکتروفیزیولوژیکی قلب در دانشکده مهندسی پژشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدلسازی شد.
به گفته هانیما، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیومکانیک دانشکده مهندسی پزشکی و مجری طرح با شرح این مطلب افزود: در این پروژه با جنبه‌های مختلف مهندسی مانند بیوشیمی، بیوفیزیک و … و همچنین تخصص‌های پزشکی مانند فیزیولوژی، فارمالوژی و … مواجه بودیم؛ بنابراین از فناوری باندگراف به عنوانی یکی از بهترین روش‌های هماهنگ کننده استفاده کردیم و در نهایت مدل ریاضی دقیق اعمال انواع داروهای قطبی به سلول‌های قلبی درست کردن شد.

مهندس زهرا شهبازی ادامه داد: با تمرکز بر خانواده داروهای ضد آریتمی و سلول ضربان ساز مرکزی نتایج به دست آمده از مدل را با آزمایش‌های تجربی ارائه شده در مقالات مختلف مقایسه شد؛ به طوری که در این پروژه با استفاده از آنالیز انرژی مسیر جدیدی در راستای توصیف بیماری ارائه شده است. تحلیل انرژتیکی تاثیر داروهای مختلف بر سلولهای قلبی مقدمات وارسی آنتروپی و نقش آن در شناسایی بیماریهای مختلف را فراهم کرد.

وی افزود: با توجه به این که بیماری در بدن سبب تغییر در نظم سیستم بدن می‌شود و ایجاد بی‌نظمی می‌کند با نگاه به تغییرات انرژی می‌توان اختلال به وجود آمده را توصیف کرد. پژوهشات انجام شده در این پروژه زمینه لازم برای تحلیل آنتروپی در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک را فراهم کرده است.

مجری طرح به کاربردهای این پروژه اشاره کرد و فرمود: در حال حاضر دارو با توجه به معیارهای کلان انتخاب می‌شود با کامل این پروژه پزشک می‌تواند هر دارو را با توجه به پارامترهای فیزیولوژیکی بیمار به طور خاص انتخاب کند.

شهبازی فرمود: با استفاده از این مدل، تاثیر همهنگام داروهای مختلف را وارسی و از تداخل داروها جلوگیری شد، به علاوه این مدل می‌تواند در انتخاب داروهای جدید خیلی زیاد سودمند باشد؛ بدین ترتیب که با استفاده از این مدل می‌توان تعداد آزمایش‌های مورد نیاز برای تایید داروهای جدید اجباری را کم کردن داد.

این دانش‌ آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: این مدل‌سازی در حال حاضر بر روی یک سلول قلبی انجام شده و در نظر داریم در آینده این کار را روی کل قلب انجام دهیم. کامل این پروژه می‌تواند گام مهمی در شناسایی بیماری، انتخاب دارو و تعیین دوز دارو باشد.

پژوهشات این طرح با راهنمایی دکتر احمدرضا عرشی در دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس