امروز شنبه 10 آبان 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

عرضه داروی تقلبی ضد انعقاد خون در کشور

هانیما:  نوع تقلبی داروی ضد انعقاد خون بنام پلاویکس ویژه بیمارانی که جراجی قلب کرده اند در کشور وجود دارد.

دکتر مژدهی آذر دبیر انجمن داروسازان در گفبرچسبو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: وجود داروهای تقلبی در کشور جان بیماران را تهدید می نماید و متأسفانه نوع تقلبی داروی ضد انعقاد خون بنام پلاویکس در برخی از داروخانه ها به علت بی توجهی و یا بی اطلاعی از تقلبی بودن آن به فروش رسیده است.
وی فرمود: با توجه به این که مصرف این دارو از عریانه شدن خون در عروق بعد از جراحی بیماران قلبی دچار گرفبرچسبی عروق جلوگیری می نماید اگربیماران قلبی نتواند این دارو را از داروخانه ها درست کردن کنند به بازار آزاد و دستفروشان و به طور کلی به مراکز غیرمجاز فروش دارو روی می آورند.
وی ادامه داد: مصرف این داروی تقلبی نه تنها از عریانه شدن خون در عروق بیماران قلبی جلوگیری نمی نماید بلکه احتمال مسدود شدن عروق و عریانه شدن خون نیز وجود دارد.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس