امروز جمعه 20 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

وسایل ارتباط جمعی و نشریه ها در تبلیغات دارو نقش مهمی دارند

به فرموده پژوهشگران تبلیغات دارویی از وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون، رادیو و نشریه های کثیرالانتشار بیشترین تاثیر را در اطلاع رسانی به بیماران دارند.

به گفته هانیما و به روایت از پایگاه خبری مؤسسه مطالعات آمریکا؛ نتایج حاصل از مطالعه در آمریکا در سال 1998 نشان داده که بیش تر از 53 میلیون بیمار بعد از مشاهده تبلیغات دارویی در تلویزیون با پزشکان معالجشان در مورد امکان تغییر داروهای مصرفی خود مشورت کرده اند و 49 میلیون بیمار نیز تلاش کرده اند تا از طریق اینترنت اطلاعات کامل تری در مورد امکانات جدید درمان امراض خود به دست بیاورند.
بنابر این گفته، مطالعات نشان داده که پخش تبلیغات دارویی سبب می شود تعداد قابل توجهی از افراد سالم و یا به ظاهر سالم در مورد مباحث مورد تبلیغ واکنش نشان داده و به پزشک مراجعه کنند.
به طوری که در سال 98 حدود 22 میلیون آمریکایی با این دیدگاه به پزشک مراجعه و در خیلی زیادی از آن ها امراض نهفته ای تخمین داده شد.
یادآور می شود؛ در این مطالعه مشخص شد بالغ بر 12 میلیون نسخه به درخواست بیماران تجویز شده است که تماما نتیجه مشاهده تبلیغات دارویی در وسایل ارتباط جمعی بود.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس