امروز جمعه 20 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

قیمت گذاری ناشایسته عامل کیفیت پایینتر برخی داروهای داخلی

رئیس انجمن داروسازان ایران فرمود: قیمت گذاری ناشایسته و غیر منطقی و استفاده نکردن از نامگذاری تجاری داروها عامل کیفیت پایین‌تر برخی داروهای تولید داخل نسبت به داروهای مشابه معتبر خارجی است.

به گفته سلامت نیوز،مرتضی آذرنوش در فرمود و گو با فارس، افزود: داروهای تولید داخل از نظر کیفیت در آزمایشگاههای کنترل کیفی وزارت بهداشت کنترل می‌شوند و بعد از طی این مرحله در آزمایشگاههای pms کنترلهای نهایی آنها برای ورود به بازار انجام می‌شود بنابراین هر دارویی که در کشور تولید می شود حداقلهای معتبرهای کیفی را دارست.
وی افزود: واقعا نمی‌توان فرمود کیفیت داروهای تولید داخل پایین است اما در مقایسه این داروها با داروهای مشابه خارجی با توجه به اینکه داروهای وارداتی معمولا تولیدات معتبرترین شرکتهای تولید داروی دنیا هستند و از معتبرهای بالاتری برخوردارند ممکن است در برخی مواقع اثربخشی کمتری داشته باشند.
آذرنوش افزود: داروهای شرکتهای معتبر خارجی نسبت به داروهای داخلی بهای خیلی زیاد بالاتری هم دارند و در این جا این مسئله مطرح است که اگر وزارت بهداشت هم قیمت گذاری شایستهی برای داروهای تولید داخل داشته باشد شرکتهای داخلی تولید کننده دارو نیز این امکان را پیدا می‌کنند که از فرمولاسیونهای بهتری برای پیشرفتی کیفی دست آوردات خود استفاده کنند.
وی فرمود: قیمت دارو یک عنصر تعیین کننده در کیفیت داروست و اگر قیمت گذاری منطقی نباشد شرکتهای تولید کننده نیز برای صرفه جویی در هزینه ها ممکن است دست به اقداماتی بزنند که نتیجه آن کم کردن رضایتمندی مردم از کیفیت داروهای تولید داخل است.
رئیس انجمن داروسازان ایران پافشاری کرد: داروهای تولید داخل از نظر مواد اولیه و کیفیت این مواد مسالهی ندارند برای اینکه وزارت بهداشت کنترل سخبرچسبیرانه‌ای نسبت به کیفیت مواد اولیه داروها دارد مسئله‌ای که وجود دارد بیشتر مربوط به فرمولاسیون داروهاست و یک تولید کننده خارجی ممکن است با افزودن چند ماده بقیه ی اثربخشی دارو را بالاتر ببرد.
معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت فرمود: مسئله بقیه یی که تاثیر بسزایی در پیشرفتی کیفی داروهای داخلی خواهد داشت استفاده از نام تجاری برای داروهای تولیدی شرکتهای مختلف است برای اینکه این سیستم سبب می‌شود شرکتهای تولی دارو با هم به رقابت بپردازند و رفته رفته برای خود هویت و جایبعضی مواقع در بین مردم، پزشکان و داروسازان کسب کنند و به این ترتیب برای حفظ جایگاه خود به طور مستمر نسبت به حفظ کیفیت داروهای تولیدی خود و پیشرفتی آن کوشش ‌کنند.
آذرنوش افزود: برقراری رقابت بین تولید کنندگان داروی داخل کشور خیلی زیاد تاثیرگذارتر از اعمال یک سیاست دستوری است و اگر چه اجرای این سیستم ممکن است به افزودن نسبی قیمت دارو در کشور منجر شود اما با توجه به افزودن اثربخشی داروها و کم کردن مقدار مصرف دارو توسط بیماران به طور کلی صرفه جویی بیشتر و هزینه کمتری را برای بیماران به همراه خواهد داشت.
وی فرمود: در هنگام حاضر داروهای تولید داخل حداقلهای کیفیت و معتبرهای دارویی را از نظر ماده تاثیرگذاره، هنگام آزادسازی ماده تاثیرگذاره و حفظ دارو در بدن دارند و در هیچ حالتی نمی‌توان فرمود داروهای داخلی ماده تاثیرگذاره کمتر از حد مجاز دارند برای اینکه در آن صورت دارو تقلبی محسوب می‌شود اما سقف کیفی داروها می‌تواند خیلی زیاد بالاتر باشد کما اینکه معتبرهای اروپایی از سطح معتبرهای ما بالاتر است و نمی‌توان این امر را کتمان کرد.
وی افزود: با این وجود برخی داروهای تولید داخل ما به خصوص داروهای تولید شرکتهای معتبر داخلی و داروهایی که تحت لیسانس شرکتهای معتبر دارویی دنیا درست کردن می‌شوند کاملا با داروهای مشابه معتبر خارجی قابل مقایسه و رقابت هستند.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس