امروز یکشنبه 22 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

تمام داروها استراتژیک هستند

دبیر انجمن علمی داروسازان کشور فرمود: تمام داروهای تولید شده در داخل کشور استراتژیک و مهم هستند و تعلت در ارایه آنها سبب مساله می شود.

به گفته دکاضطرابلام، دکتر واقفی در گفبرچسبو با  باشگاه خبرنگاران افزود: خیلی زیادی از داروهای تولید شده در داخل کشور از جمله استامینوفن که ساده ترین داروی تولیدی است، به جای خود اهمیت استراتژیک دارد و برای مصرف کنندگان مهم است.
وی ادامه داد: البته در خیلی زیادی از داروهای حساس و بیولوژیک که تولید آن ها در کشور شاید کمتر و محدودتر از داروهای بقیه ی باشد، نیز بتازگی شاهد برداشته شدن قدم های خوب و امیدوار کننده‌ای برای تولید بیشتر و با کیفیت تر این داروها هستیم.
وی تصریح کرد: با توجه به قراردادهایی که با چند شرکت داروسازی منعقد شده، انجمن امیدوار است که قراردادهای بزرگتری هم برای تولید هرچه بیشتر و رفع مصرف کنندگان داخلی با کیفیت بالاتر امضا  شود.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس