امروز شنبه 29 شهريور 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

توپیـرامات و جلوگیـری از سردردهای میـگرنی

دکاضطرابلام:  پژوهشات نشان می دهند که سردردهای میگرنی در نوجوانان، با داروی توپیرامات که معمولاً به عنوان داروی ضد صرع مورد استفاده قرار می گیرد، کم کردن می یابد.
مترجم دکتر غزال غضنفری

نیویورک(خبرگزاری رویتر پزشکی)- پژوهشات نشان می دهند که سردردهای میگرنی در نوجوانان، با داروی توپیرامات که معمولاً به عنوان داروی ضد صرع مورد استفاده قرار می گیرد، کم کردن می یابد.
دکتر Wendy P. Battisti نویسندۀ ژورنال ” سردرد” فرمود: ” هدف عمومی درمانهای پیشگیری کنندۀ میگرن، کم کردن فرکانس، شدت و طول حملات میگرنی، بهبود جواب به درمانهای حملات حاد و بهبود عملکرد و کم کردن ناتوانی و بهبود کیفیت زندگی افراد است.”

با این وجود، هیچ درمان پیشگیری کننده برای کودکان دچار به میگرن پایدار ثبت نشده است، گرچه اطلاعاتی وجود دارد که توپیرامات را در میگرن کودکان مؤثر می داند.

دکتر Battisti و گروه پژوهشاتی وی در نیوجرسی، به منظور تعیین پتانسیل های درمانی بقیه ی این دارو، اطلاعات مربوط به سه مطالعه بالینی را که شامل بیماران 12 تا 17 ساله که بین 3 تا 12 حمله میگرنی در ماه داشتند، وارسی کردند.

نتایج از 12 نوجوان دریافت کنندۀ دارونما، 11 نوجوان دریافت کنندۀ mg/day50 توپیرامات، 13 نوجوان دریافت کنندۀ mg/day100 توپیرامات و 13 نوجوان دریافت کنندۀ mg/day200 توپیرامات، بدست آمد. آنهایی که mg/day100 توپیرامات مصرف می کردند 63 درصد کم کردن متوسط در فرکانس حمله میگرنی ماهانه آنها مشاهده شد و آنهایی که mg/day200 توپیرامات دریافت می کردند 65درصد کم کردن در تعداد حملات میگرنی ماهانه داشتند.

در گروه دریافت کنندۀ دارونما (placebo)، تنها 13 درصد کم کردن تعداد حملات میگرنی دیده شد و نتایج بدست آمده از گروهی که mg/day50 توپیرامات دریافت می کردند، تفاوت چندانی با گروه دارونما نداشت.

به طور کلی، نوجوانان توپیرامات را به خوبی تحمل کردند و عوارض ناخواسته جدی مربوط به دارو وجود نداشت. اما به علت آنکه عوارض جانبی در گروه مصرف کنندۀ mg/day200با فرکانس بالاتری رخ داد، برای نوجوانان دوزهای کمتر از mg/day200 به عنوان بهترین دوز مؤثر پیشنهاد می شود.

Battisti و همکارانش معتقدند که از وارسی آنها نمی توان نتایج قطعی گرفت، اما براساس مدارک اخیر، آنها گفته کردند که مطالعات بالینی کنترل شدۀ تصادفی بزرگتری برای پتانسیل توپیرامات در جلوگیری از حملات میگرنی در کودکان انجام شده است.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس