امروز یکشنبه 22 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

مدت هنگام مصرف داروی ضدپوکی استخوان

برخی زنان دچار به پوکی استخوان می توانند بعد از پنج سال دریافت داروی حفاظت کننده استخوان، مصرف آن را قطع کنند بی آنکه خطر شکسبرچسبی استخوان در آنها افزودن یابد.

به گفته دکاضطرابلام به روایت از پایگاه خبری بی.بی.سی؛ گروهی از داروها به نام بی فمسافرتنات ها برای تقویت استخوان ها در زنانی که بعد از یائسگی در معرض خطر شکسبرچسبی قرار می گیرند؛ تجویز می شود.
بنابر این گفته، پزشکان آسوده خاطر نمی باشدند زنان چه مدت باید این داروها را مصرف کنند و برخی هنگام مصرف آن را نامحدود در نظر می گیرند.
همچنین نیاز به تعیین دوره بهینه تجویز بی فمسافرتنات ها از سمت زنان یائسه ای که به علت تغییرات هورمونی استخوان های ضعیف تری دارند مشخص شده است.
یادآور می شود: به فرموده محققان لازم است مطالعه بیشتری صورت گیرد تا مدت هنگام بهینه دریافت دارو و سن شایسته آن به طور دقیق مشخص شود.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس