امروز جمعه 20 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

مسمومیت با اکس پادزهری ندارد

به گفته هانیما به روایت از ایسنا، دکتر رضا تحویلیان معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با شرح این که این داروی محرک و توان افزا( قرصهای معروف به اکستازی) یکی از معروفترین مواد اعتیاد آوری است که در بین جوانان رایج شده، اولین سال تولید اکستازی را 1914 عنوان کرد و افزود: این قرصها برای اولین بار در کشور آلمان بعنوان پایین آورنده اشتها مورد استفاده قرار گرفت و در بقیه ی کشورها همچون آمریکا نیز مورد استفاده های دارویی زیادی قرار گرفت.

وی با وارسی عوارض قرصهای اکستازی بر روی مغز و کبد و حتی بقیه ی نقاط بدن، بر فاجعه آمیز بودن مصرف این داروی روان گردان پافشاری کرد.

تحویلیان با نمایش اشکال مختلف قرصها، آسوده خاطر ساخت: برروی این قرصها اغلب اشکال و حروفی همچون شکل فیل، ضربدر و غیره دیده می شود که به همراه رنگ و ترکیبات رنگی، شدت و مدت هنگام تاثیر و نوع ماده تاثیرگذار آن را برای مصرف کننده مشخص می نماید.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با پافشاری بر این که بیشتر این قرصها در شرایط غیربهداشتی و غیرمعتبر درست کردن می شوند، شرح کرد: تاثیر این قرصها خیلی باقی نمی ماند و بعد از مدتی شور و هیجان کاذب ناشی از این قرصها از بین می رود.

وی فرمود: موقعی که اثر قرصها در بدن کم کردن پیدا می نماید، بی قراری اضطراب، خسبرچسبی و کوفبرچسبی عضلات، بی انگیزگی، بی تفاوتی، احساس بیهودگی و افسردگی دامنگیر فرد می شود و حتی ممکن است فرد را به جنون و خودکشی نیز بکشاند.

درادامه دکتر سجادی‌فر روانپزشک در خصوص عوارض روانی ناشی از مصرف قرصهای اکستازی فرمود: بعد از خوردن این قرصها، انسان علاوه بر بی پروایی در رفتار و فرمودار، احساس قدرت، نیروی فوق‌العاده و رفتارهای هیجانی خیلیی خواهد داشت.

وی با اشاره به نام‌های مختلف قرصهای اکستازی در جوامع ( همچون اکستیسی، قرص خوشحالی آور یا خوشحالی بخش، روان گردان و …) ترک اعتیاد به این ماده روانی را خیلی زیاد دشوار دانست و شرح کرد: برای مسمومیت با اکس در جهان هیچ پادزهری وجود ندارد و خطر مرگ بر اثر مصرف این قرصها خیلی زیاد بالا است.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس