امروز شنبه 29 شهريور 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

سه خوراکی که نقش دارویـی دارند

خوراکی هایی که نقش دارویی دارند

سرتان درد می نماید؟
ماهی بخورید.
ماهی خیلی مصرف کنید. روغن ماهی به پیش گیری از سردرد کمک می نماید.
زنجبیل هم با کم کردن التهاب و درد عملکرد مشابهی دارد.
تب دارید؟
ماست میل کنید.
پیش از شروع فصل گرده افشانی ماست خیلی مصرف کنید.
همچنین بطور روزانه از عسل محلی منطقه خود میل کنید.
برای جلوگیری از سکته:
چای بنوشید.
با مصرف مرتب چای از رسوب چربی بر روی دیواره شریان ها جلوگیری کنید.

اندروید lg مولفیکس