امروز شنبه 10 خرداد 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

برای چه توت برای دیابتی های نوع 2 سودمند است

berries-1

برطبق نتایج پژوهشات اخیر، خوردن توت برای افراد دچار  به دیابت نوع 2 سودمند است. توت حاوی ترکیباتی بنام آنتوسیانین anthocyaninsاست که دارای تأثیرات سودمندی بر تعدادی  از عوامل مرتبط با دیابت نوع 2 می باشد.

 زغال اخته، توت فرنگی، تمشک، گیلاس، کلم قرمز و انگور قرمز منابع خیلی زیادخوبی از آنتوسیانین ها هستند.

 در پژوهش های پیشین تأثیر آنتوسیانین ها بر مدلهای حیوانی دچار به دیابت نوع 2 پژوهش شده بود. در این  پژوهش که نتایج آن در مجله ی Nutritionمنتشر گردید بر تأثیرات این ماده بروی انسان بخصوص بر افراد دچار به دیابت نوع 2 تمرکز شده است.

دراین  پژوهش 58 فرد دچار به دیابت نوع 2 شرکت داشتند که بطور تصادفی به دو گروه  تقسیم شدند به گروه اول 160 میلی گرم آنتوسیانین دو بار در روز داده شد درحالیکه برای گروه دوم دارونما(       placebo) تجویز گردید. دوز روزانه ی آنتوسیانینی که به گروه اول داده شد تقریباً معادل با مصرف 100 گرم زغال اخته در روز بود.

نتایج نشان داد آنتوسیانین موجب کم کردن چندین عامل مرتبط با دیابت نوع 2 می شود که شامل  موردهای  زیر است:

·        موجب کم کردن 7.9درصدی کلسترول بد (یا لیپوپروتئین با دانسیته ی کم LDL) می شود.

·        موجب افزودن 19.4درصدی کلسترول خوب (لیپوپروتئین با دانسیته ی بالا یا HDL) می شود.

·        موجب کم کردن 23 درصدی مقدار تری گلیسرید  خون می شود.

·        مقاومت به انسولین را به مقدار 13درصد کم کردن می دهد.

·        موجب افزودن 23.4درصدی مقدار ادیپونکتین می شود، این هورمون توسط سلولهای چربی ترشح  می شود و تعیین  کننده ی حساسیت  به انسولین است.

·        موجب کم کردن 42.4درصدی مقدار بتاهیدروکسی بوتیرات یا BHBدر این افراد می شود. در افرادیکه دچار کتواسیدوز می شوند مقدار BHBافزودن می یابد از این ماده  برای شناسایی کتواسیدوز دیابتی (DKA)  پیش از شروع آن می توان استفاده کرد.

اهمیت یافته ها

 یافته های این پژوهش پافشاریی بر یافته های مطالعات پیشی است که بروی حیوانات انجام شده است. این یافته ها به روشنی فواید  قابل توجه مصرف مواد حاوی آنتوسیانین را بر افراد  دچار به دیابت نوع  2 نشان می دهند. به طور رهاه: این یافته ها نشان می دهد که خوردن مقادیر خیلیی از انواع توت به افراد دچار به دیابت درکنترل بیماریشان کمک می نماید.

از مزایای  متعدد مصرف آنتوسیانین ها تأثیر آن بر مقدار کلسترول است به طور کلی  کم کردن یک درصد  ازکلسترول بد یا لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL)  معادل کم کردن یک درصدی احتمال بروز بیماریهای قلبی  عروقی است.

همچنین افزودن یک درصدی کلسترول خوب یا لیپوپروتئین به چگالی بالا HDLبه کم کردن یک درصدی  احتمال بروز بیماریهای قلبی عروقی کمک می نماید. در این پژوهش در گروه اول ( آنتوسیانین استفاده  می کردند) خطر بروز بیماریهای قلبی عروقی 27.3درصد کم کردن یافت.

نویسندگان  مقاله آسوده خاطر می کنند این یافته ها نشاندهنده ی تأثیرات سودمند  مصرف مکملهای آنتوسیانین بر سوخت و ساز  افراد دچار به دیابت از طریق بهبود دیس لیپیدمی (غیر طبیعی بودن چربیهای خون) می باشد، این ماده  ظرفیت  آنتی اکسیدانی را افزودن داده و از مقاومت به انسولین جلوگیری می نماید  .

منبع : diabetestma.org

اندروید lg مولفیکس