امروز شنبه 17 خرداد 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

در بـدنسازی تنفس صحیح تابـع چه عواملی است

beginner bodybulding

یکی از اصلی ترین شبهات میان بدنسازان سطح مبتدی و سطح متوسط  طرز تنفس درست در  وسط تکرارها می باشد

 

در این ارتباط سه طرز تفکر وجود دارد که ارگان های دست اندر کار بدنسازی هر کدام پیرو یکی از این قوائد می باشن ولی ما با تمام وجودحامی یکی از این قوائد هستیم

تفکر اول : نفس کشیدن در بخش زور زدن هر تکرار و بازدم بیرون دادن نفس در هنگام برگرداندن وزنه به سرجای اولش
تفکر دوم : بازدم در بخش زور زدن سیکل هر تکرار و نفس کشیدن در هنگام برگرداندن وزنه به سر جای اولش
تفکر سوم : نفس کشیدن در مابین هر تکرار و نگه داشتن نفس در سینه در هنگام اجرای کامل بخش مثبت و منفی سیکل هر تکرار
بعلت نبود هوای فشرده در شش ها در شروع یک تکرارسنگین
طرز تفکر اول برای اکثریت غیر طبیعی می نمایاند اگر بخواهیم از منظر فیزیولوژیکی به قضیه بنگریم طرز تفکر دوم طبیعی ترین و عاقلانه ترین روش جلوه می نماید
طرز تفکر سوم با وجودی که نوع تغییر یافته ای تفکر دوم است ولی پرخطرترین روش است اگر نفس تان را در حین زور زدن در اجرای هر تکرار در سینه حبس کنید ان وقت است که ممکن است در حین بلند کردن وزنه غش کنید
اگر این وضعیت در میانه اجرای یک ست بدون حامی پرس سینه و یا اسکوات بروز کند پیامد حاصله وحشتناک خواهد بود یعنی فرود آمدن وزنه بر روی سینه سرشانه و یا از همه بدتر روی گردن و شکستن ستون فقرات و قطع نخاع موردهایی حاکی از مردن افراد بعلت حبس کردن نفس شان در حین اجرای پرس سینه به ثبت رسیده است بنابراین از اجرای این روش بطور کلی پرهیز کنید

اجتناب از غش کردن
غش کردن در یک چنین شرایطی از یک پدیده به نام والسالوا و یا مانوزوالسالوا نشات می گیرد فشار داخلی قفسه ی سینه زمانی نفس را حبس کرده و زور می زنید شدیدا اوج میگیرد این عمل از رسیدن خون به مغز جلوگیری میکند و تقریبا دراکثر مواقع بدون هیچ اعلان پیشی می تواند منجر به غش کردن شود
یک خطر بقیه ی که دقیقا برابر با خطر پیشی است هنگامی خود را نشان می دهد که بدنساز تعبیر اشتباهی از تمرین با روش فوق شدید داشته باشد در این روش فرد خود را اسطوره تمرینی شمرده و ست های تمرینی اش را به کمک حریف تمرینی اش تا حد خیلی فراتر از خسبرچسبی نهایی ادامه می دهد و بدین ترتیب بعد از اتمام ست بر روی زمین واژگون می شوند و بعضی اوقت هم استفراغ کرده ویاخون دماغ می شوند شاید تمرین با این شکل سبب شود که توجه سایرین به فرد جلب شود اما فرد قربانی در حال نابودی توازن فیزیولوژیکی گاز بالا رفتن شدید نرخ تبادل هوا و افزودن فشار خون تا سطح مهلک خواهد شد بنابراین اگر بخواهید این مساله را به صورت ساده تر شرح کنیم یعنی نابودی سلامتی و مستور ساختن اصل بدنسازی به منظور پرهیز از حالت غش و از حال رفتن در بخش زور زدن و بلند کردن وزنه عمل بازدم را به صورت کامل و با قدرت اجرا کنید سپس در حین انتقال وزنه به نقطه پیشی عمل دم را انجام دهید بعد از چند بار تحت نظر گرفتن دقیق نحوه تنفس در حین تمرین و اطمینان از صحیح بودن آن الگوی نفس کشیدن تان به صورت اتوماتیک تصحیح شده و روند طبیعی خود را طی خواهد کرد

منبع : edcoan.ir

اندروید lg مولفیکس