امروز سه شنبه 14 مرداد 1399

ساختمان پزشکان

ابیراهی کما

آشنایی کامل بـا ابـیراهی در عدسی

  با مطالعه این مطلب به طور کامل با ابیراهی در عدسی آشنا می شوید. در سیستمهای نوری هر انحرافی از تصویر کامل تحت عنوان ابیراهی مطرح می‌شود که این انحراف برای نور تکرنگ شامل ابیراهی کروی ، ابیراهی کما ، انحنای میدان ، اعوجاج و آستیگماتیسم می‌باشد. نور...

اندروید lg مولفیکس