امروز یکشنبه 24 آذر 1398

ساختمان پزشکان

انبو

فواید و خاصیت دارویی انبو یا سپستان

درختی است از تیره گاوزبان، زیبا و دارای میوه خوراکی. در ایران در کناره های خلیج فارس مخصوصاً در بندرعباس میروید و در این محل آنرا درخت انبو و در بقیه نقاط کشور سپستان می نامند. این گیاه در نواحی گرم زمین میروید و دو نوع است. یک نوع آن میوه درشت دارد و هنگام...

اندروید lg مولفیکس