امروز سه شنبه 14 مرداد 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

صدمه بـه اندام های آمیزشی زن و مرد حین نزدیکی

قاعدتاً در نزدیکی، اگر به ملایمت و با حوصله انجام گیرد (جز در مورد نخستین نزدیکی که با پاره شدن بکارت همراه است) هیچطور خدشه و گزندی بر اندام های آمیزشی طرفین وارد نمی آید برای اینکه مهبل معمولاً آنچنان قابلیت اتساع و ارتجاع دارد که آلت را در قدر هم که بزرگ باشد، در خود جا می دهد یا لااقل اگر وضعیت شایستهی برای آمیزش انتخاب شود، عدم تناسب نسبی آلت و مهبل تا حدود خیلی زیادی جبران می شود. آشکار است که اگر نزدیکی با بی باکی و بدون توانمندی صورت گیرد، به موجب اتساع ناگهانی مهبل و نیز به موجب مرطوب نبودن اندام آمیزشی زن، امکان پیدایش ضایعات مختلف در اندام های آمیزشی طرفین خیلی است و این امکان در موردهای عدم تناسب اندام آمیزشی زن و مرد (ازدواج دختران تازه بالغ و کوچک جثه با مردان بزرگ جثه درشت آلت) به مراتب بیشتر است.
یکی از ساده ترین عوارض نزدیکی با شتاب و سریع و پرضرب و زور، آماس و ورم لب های فرج در زن و ساییدگی مختصر پوست آلت در مرد است. پارگی مهبل و امتداد پارگی به میناد و راه کمیاب نمی باشد لیکن پاره شدن دیواره روده راست (رکتوم) به ندرت اتفاق می افت. هرگاه اندام آمیزشی زن آزردگی پیشی داشته باشد (سرطان، زخم های گوناگون، تنگی مادرزادی مهبل و جز آن) امکان پیدایش ضایعات گوناگون بیشتر و خونروی حاصل از آن نیز زیادتر است.
به گفته مجله پزشکی هانیما، به هیچ وجه نباید پنداشت که این گونه حادثات در زنان مسن و چندزا رخ نمی دهد بلکه در ایشان به موجب تغییرات عروقی (تصلب شرایین) این رویدادها امکان پذیر است منتهی اگر از نظر بالینی چندان زیاد نمی باشد به موجب آن است که نزدیکی سالمندان با طمانینه و آرامش انجام می شود.

صدمه به اندام های آمیزشی زن و مرد حین نزدیکی

پارگی و ترکیدن آلت مرد حین نزدیکی:

پارگی و ترکیدن آلت مرد یکی از نادرترین عوارض نزدیکی است و بیشتر در سالمندان (به موجب تصلب شرائین) دیده می شود. اما هرگاه در عمل نزدیکی خشونت خیلی زیاد به خرج رود و از وضعیت های آکروباتیک غیر معمول استفاده شود، امکان پارگی و ترکیدن آلت برای جوانان نیز وجود خواهد داشت. این حالت نیازمند دخالت فوری جراح است و وضع آینده فرد گرفتار شده به این عارضه را نمی توان پیش بینی کرد.

اندروید lg مولفیکس