امروز سه شنبه 29 مرداد 1398

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

خاصیت دارویی گیاه خشخاش

گیاه دارویی خشخاش با نام علمی PAPAVERSOmNIFER و از خانواده تیر خشخاش با نام علمی PAIPAVERACEAE و نام محلی کوکنار و تورتوری قدمتی فراتر از 4 هزار سال دارد. این گیاه در سطح جهان به عنوان ماده‌ای مخدر، مورد استفاده قرار گرفته است.

خشخاش به وسیله بذر تکثیر می‌یابد و برای کاشت و تکثیر خشخاش به منظور استخراج مواد تاثیرگذار مورد انتظار همواره باید از گونه‌ها و یا واریته‌هایی استفاده نموده که نسبت به آسفالت و بیماریها مقاوم است که از میوه‌های خیلی و مقادیر زیاد الکالوئید برخوردار باشند.

به گفته مجله پزشکی هانیما، خشخاش گیاهی علفی و یک ساله است که تاکنون بیش تر از 200 گونه متعلق به گیاه خشخاش یا پاپاور شناسایی شده‌اند و علاوه بر گونه‌های متعدد، خشخاش دارای زیرگونه واریته و فرمهای متفاوتی نیز است که برخی از محققان آسیا را منشاء این گیاه می‌دانند. گیاه خشخاش دارای ریشه‌ای مخروطی و کم و بیش چربی که به طور مستقیم در زمین فرومی‌رود، است و طول ریشه اصلی این گیاه متفاوت بوده و به گونه گیاه و شرایط اقلیمی محل رویش بسبرچسبی دارد و به طور متوسط بین 18 تا 20 سانتی متر و قطر آن یک تا 2 سانتی متر است.

ریشه خشخاش دارای انشعابهای کمی است و ریشه‌های جانبی شبکه خیلی زیاد وسیعی از ریشه‌های ظریف را تا عمق 50 تا 100 سانتی متر خاک به وجود می‌آورند و ساقه فوقانی ریشه قطورتر می باشند که سبب تقویت ساقه می‌شود.

ساقه مستقیم استوانه‌ای شکل با سطحی صاف به رنگ سبز روشن است و ارتفاع آن با توجه به شرایط اقلیمی محل رویش، متفاوت است.

برگ‌های این گیاه بیضی شکل و در سطح زمین قرار می گیرند و بدون دمبرگ می‌باشند و به طور متناوب بر روی ساقه قرا می گیرند و برگ‌های پایین ساقه بزرگتر بوده که به تدریج به طرف بالا کوچکتر و تخم مرغی شکل می‌گردند.

گل‌های این گیاه انتهای ساقه‌های اصلی و فرعی پدیدار می‌شوند و دارای گلبرگ سفید می باشند که ناحیه فوقانی به رنگ بنفش یا روشن است و میوه خشخاش به شکل گرز بوده که شیره‌های مخصوص تولید می نماید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان در این رابطه فرمود: خشخاش به وسیله بذر تکثیر می‌یابد و برای کاشت و تکثیر خشخاش به منظور استخراج مواد تاثیرگذار مورد انتظار همواره باید از گونه‌ها و یا واریته‌هایی استفاده نموده که نسبت به آسفالت و بیماریها مقاوم است که از میوه‌های خیلی و مقادیر زیاد الکالوئید برخوردار باشند.

نبی یاری در فرمود‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان و بلوچستان، افزود: ارقام انتخاب شده باید ساقه‌های محکمی داشته باشند به طوری که با وزش باد روی زمین نخوابند در غیر این صورت نه تنها گیاهان مقدری خیلی زیاد کمی گل تولید می‌کنند و در نتیجه میوه‌ای که تولید می‌کنند از مواد تاثیرگذار کمتری برخوردار است.

وی ادامه داد: طول دوره رشد گیاهانی که در فصل بهار کشت می‌شوند 120 تا 160 روز است و دوره رشد خشخاش به 6 مرحله خواب بذر، سبز شدن بذر، تشکیل برگهای طوقه‌ای، طویل شدن ساقه، گل‌دهی و مرحله رسیدن بذرها و میوه ها و پراکنش تقسیم می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان افزود: در رابطه با خاصیت دارویی گیاه فرمود: برگ این گیاه برای تسکین سرفه و رفع اسهال و بی خوابی استفاده می‌شود.

یاری افزود: تخم این گیاه سرفه‌های خشک را درمان کرده و چاق کننده و مخدر است و بی‌خوابی یا کم خوابی را درمان می نماید.

وی شرح کرد: تخم گیاه دارویی خشخاش، درد سینه را درمان کرده و سوزش مجرای ادرار و اسهال کهنه و کم خونی را درمان می نماید و نیروی جنسی را نیز تقویت می‌کند.

یاری پافشاری کرد: ریشه این گیاه فشار خون را پایین می‌آورد و درد کمر تا زانو یا سیاتیک را درمان می‌کند.

اندروید lg مولفیکس